เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

E-mail : [email protected]
Website : www.spmay.go.th
Facebook : @spmay.page

เบอร์โทรศัพท์ : 03-5881-220
วันจันทร์-วันศุกร์ (8.30 - 16.30 น.)

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : [email protected]