SPMAY NWES

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Admin

30 เมษายน 2566

Image

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2566 รอบที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม : (ไฟล์ประกาศ)

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 03 - 5881 - 220 | เว็บไซต์ www.spmay.go.th | E-mail : [email protected]